Pressionant els diferents punts reflexes del peu, restablim l’equilibri del organisme .

La pràctica del massatge de les zones reflexes dels peus deriva de dos conceptes bàsics:

La divisió del cos en deu zones verticals, postulada per el doctor William Fitzgerald.

La corresponent concentració de las deu zones en els peus, en la que s’encaixen les zones reflexes, que han estat conegudes empíricament durant segles.


Considerem especialment important l’avaluació de las anormalitats trobades en els peus. No importa si la seva presencia és reconeguda mitjançant la vista, el tacte o les reaccions doloroses que puguin provocar en el pacient. Quan es descobreixen aquestes anormalitats, cal considerar quatre possibles causes:

Sobrecarga funcional temporal de l’òrgan relacionat amb aquesta zona; per exemple, en la zona del cor immediatament després d’un atac cardíac greu, en la zona del fetge després d’un àpat pesat, en les zones relacionades amb els ulls després d’un llarg viatge amb cotxe o després de veure la televisió, etc.

Disfunció lleu o insignificant d’un òrgan. De moment, las proves clíniques actuals no poden mesurar amb precisió aquest dany. Es pot definir com una lesió dels teixits que encara no s’ha manifestat conscient o clínicament

Trastorn funcional de l’òrgan, quan les proves clíniques ja donen fe de la lesió, manifestant valors alterats.

Malaltia orgànica, quan la patologia s’ha instaurat i les proves clíniques donen clara evidència d’aquest fet.


Els peus s’han de considerar com una unitat, i no com a dues entitats separades. En els peus es pot veure a escala el retrat complet del cos, tenint en compte que només es reflexa en ells el cap, el coll i el tronc, quedant absents les extremitats.

Per norma general, es pot afirmar que cada òrgan humà té una zona reflexa corresponent en els peus, situada en la mateixa zona del peu que l’equivalent del cos. La superposició de les zones reflexes es correspon amb la superposició d’òrgans que es reprodueix anatòmicament.


Així s’observa el següent:

Els òrgans de la meitat dreta del cos estan situats en el peu dret, i els òrgans de la meitat esquerra, en el peu esquerra.
Els òrgans que existeixen per parells en el cos, es troben també en les seves zones corresponents dels peus dret i esquerra.
Els òrgans únics es troben una sola vegada, en el peu dret o en l’esquerra, i en conformitat amb la seva posició anatòmica.
Els òrgans situats en el centre del cos es localitzen en ambdós peus, en les seves cares internes.