La Quiropràxia té com a objectiu afavorir una major expressió natural de la vida en cada individu a través de la correcció de subluxacions vertebrals per mitjà d ' ajustaments quiropràctics també coneguts com a manipulacions.

La Quiropràxia com a filosofia, ciència i art entén que tot organisme vivent fa un esforç innat per mantenir la seva pròpia salut, i que la subluxació vertebral és una de les principals interferències que té per a fer-ho.

L'ajustament vertebral quiropràctic està pensat per a corregir aquesta interferència.

La pràctica de la Quiropràxia inclou:

Realitzar una avaluació quiropràctica de la persona amb l'objectiu de localitzar i analitzar la subluxació vertebral.

Procedir a l'ajustament vertebral necessari per a corregir-la.

Avaluació posterior per assegurar-se que la columna de la persona es troba lliure de subluxacions.

 

Com a filosofia: La filosofia explica el perquè de totes les intervencions quiropràctiques, considera la naturalesa dels éssers humans i la seva interacció amb el medi ambient com a fonamental.

 

Com a ciència: La ciència ens aporta dades sobre la biologia humana i el funcionament del cos, especialment de les vertebres, els teixits que la sostenen i li donen moviment i protecció, i d ' aquella part del sistema nerviós que transcorre per ella: la medul·la espinal i els nervis raquidis, l ' alteració d ' aquesta relació és el què en Quiropràxia es va denominar subluxació vertebral. Els processos de coordinació, sensibilitat, motricitat, reparació, potencial genètic entre altres, estan limitats en la seva expressió quan existeixen subluxacions vertebrals.

 

Com a art: L ' art és l ' expressió de la filosofia, i consisteix en el desenvolupament de la capacitat i la destresa per part del quiropràctic per saber com, quan i on corregir subluxacions vertebrals. Existeixen diferents tècniques quiropràctiques que permeten corregir subluxacions vertebrals en diferents parts de la columna, fent-ho en diferents posicions - tant en la ubicació del cos i les mans del quiropràctic - com en la ubicació del pacient. Així mateix, les tècniques quiropràctiques s ' adapten a les característiques físiques, condicions de salut i edat de la persona, rebent cura des de nounats a persones molt grans.

Un professional de la Quiropràxia necessita anys de dedicació i entrenament per tal d'aconseguir fer d'una tècnica, un art.

 

BREU HISTORIA

Des dels temps dels antics egipcis es coneixia la relació de la salut amb la columna vertebral. Hipócrates, 350 anys abans de Crist recomanava als seus deixebles buscar en la columna vertebral la causa de moltes malalties i va dedicar 2 dels seus llibres a l'art de corregir-la.

La Quiropràxia neix com a tal, quan el Dr. Daniel David Palmer ajusta la columna del porter de l ' edifici on tenia el seu consultori i aquest es recobra d ' una sordera que patia des de feia 17 anys. A partir d ' aquest fet el Dr. D. D. Palmer dóna forma a un art de la salut basat en l ' ajustament de la columna vertebral; va batejar a aquesta nova professió amb el nom de Quiropràxia . Etimològicament deriva del grec: "quiros", mà; "praxi", fet per. Encara que originàriament era "quiroeupraxia": fer el bé amb les mans.