Els oligoelements son minerals que participen en tots els canvis metabòlics que condicionen l’equilibri biològic. Son aplicats principalment amb propòsits reguladors de manera catalítica, es a dir, sota una forma fisicoquímica on es conserven les seves propietats d’activar i restablir les reaccions biològiques normals inhibides o retardades per una afecció.

Els oligoelements son específics d’una terapèutica reguladora de les pertorbacions del terreny.