La naturopatia és l’aplicació de les anomenades teràpies naturals o complementàries portades a la pràctica pel naturòpata.

En cada cas s’aplicarà una o vàries teràpies segons cregui més convenient el professional, podent-les canviar segons l’evolució del cas.

La naturopatia s’aplica a través de successives visites al naturòpata, plantejant un tractament a seguir mitjançant una anamnesi i exploració profunda de cada persona.

És feina del naturòpata saber avaluar i reconduir cada cas, aplicant la tècnica o tècniques que aquest cregui més adient.