Què és la homeopatia?

És un mètode terapèutic que se basa en administrar petites dosis de substàncies preparades de forma acurada, seguint uns procediments determinats per tal d’activar las processos d’auto-curació de nostre organisme. Així podem arribar a la milloria o curació de les malalties.

Tot i ser una tècnica que ja s’utilitzava en temps d’Hipòcrates, no és fins als finals del segle XVIII quan Samuel Haneman va determinar els passos a seguir en la preparació i forma d’administració dels medicaments.

Els medicaments homeopàtics, poden ser administrats i pautats per naturòpates així com metges i altres especialistes de la salut.

 

El pacient a la consulta

Cada persona té una manera particular d’emmalaltir, degut això el professional li dedicarà el temps necessari per determinar un tractament individualitzat. La primera visita sol durar una hora .
La teràpia homeopàtica pot donar solució a un gran número de patologies. Per tal de poder pautar el tractament a seguir, a més de l’exploració física i proves complementàries (analítiques, proves mèdiques, etc.), naturòpata-l’homeòpata portarà a terme una profunda anamnesi sobre el pacient amb tot tipus de preguntes per tal de poder determinar com és el seu entorn Bio/psico-social. Així com pors, manies i sobretot explorar les característiques personals de la malaltia arribant així a la conclusió de quin medicament s’adapta millor a aquest.

Cal remarcar que la teràpia homeopàtica no te cap tipus de toxicitat ni efectes secundaris, però no per aquest motiu vol dir que sigui innòcua, ha de ser pautada i administrada per un professional de la salut que estigui correctament preparat per aquesta tasca.

Hi ha varis tipus de preparats però els més comuns són en forma de glòbuls i grànuls i la forma d’administració més comú sol ser la sublingual tot i que pot variar segons el professional i la situació del moment.

 

Farmaciola:

Vòmits:
Ipecachuana 4Ch, dos grànuls cada cop que es vomita. Si no es vomita, cap grànul.

Diarrea:
China 4Ch, un o dos grànuls cada mitja hora fins que pari la diarrea.

Mareig de viatge:
Coculus 9CH, dos grànuls la nit abans del viatge i dos grànuls en cas de mareig.

Picades:
Apis 4Ch, un grànul cada 10 minuts fins a notar millora
Cicaderma (pomada), aplica sobre la picada.
Ledum palustre 7Ch, prendre dos grànuls cada dia si hi ha mosquits (evita part de les picades).

Traumatismes:
Arnica 5Ch

Cremades:
Cantharis 5 Ch, dos grànuls cada hora o cada dues hores fins a notar millora.
Canthanis crema.

Erupció cutània o urticària:
Cardiosperum (en crema)

Tenir a casa alguns medicaments homeopàtics ens pot ajudar a sortir del pas en alguns casos d’urgència mentre es posa amb contacte amb el seu professional.

 

Observacions:

Per tal que el medicament funcioni correctament millor seguir aquests consells senzills:

a) Deixi dissoldre els grànuls sota la llengua.

b) Prendre els grànuls lluny dels àpats o en dejú.

c) Procuri evitar el tabac i cafè així com qualsevol producte que porti mentol.(caramels, xiclets colutoris bucals i dentifricis.

d) Espaiar les tomes a mesura que milloren els símptomes.

En el cas que continuïn els símptomes posis ràpidament en contacte amb el seu professional, recordi que aquí només posem una petita ajuda.