INDICACIONS


limfoedemes

conseqüència d’un traumatisme

conseqüència d’una intervenció quirúrgica

amb origen reumatisular

conseqüència d’un estancament venós

del sistema nerviós central

del sistema nerviós perifèric

edemes seguits d’infecció de nas, coll, oida, extraccio dentaria, rinitis

edemes en pediatria

deficiencia de les mucosas

excemes cronics

problemas linfatics en general

Creat a Cans el 1932 per el biòleg danès Emil Vodder, aquesta tècnica de massatge va ser la culminació de una idea que germinava en aquell moment, una visió més global del cos humà a través dels seus líquids, des de llavors i a mesura que passa el temps, el drenatge manual del sistema limfàtic, no a parat mai de donar proves del seu rigor científic.
El sistema limfàtic, anatòmicament parlant, és un sistema semblant al circulatori però aquest no té una bomba, ”el cor” que el faci funcionar. El cos humà esta constituït per 2/3 parts d’aigua aproximadament i aquesta es drena constantment amb la fi d’assegurar un medi interior propici per la regeneració cel·lular.
La limfa, element clau d’aquest mitjà és al mateix temps un fluid nutritiu transportador indispensable per la evacuació de les molècules mes grans; a més a més tot el seu sistema esta lligat a les defenses inmunitàries del cos.
El drenatge limfàtic es una funció natural i espontània del organisme que s’estimula a través del moviment, aquesta, pot ser alterada accidentalment i patològicament, però també funcionalment; i sobretot sota la influència de l’estrés.

El drenatge limfàtic manual mètode Vodder, realitzat amb el rigor que exigeix aquesta tècnica, permet estimular i dinamitzar, manualment, la vasomotricitat del sistema limfàtic, amb el fi de tornar-li la seva funció fisiològica. Per això, es indispensable actuar primer en el sistema nerviós autònom, per provocar el benestar necessari per que el cos es deixi drenar.

Des de la primera sessió provocarà una profunda relaxació tant en el pacient com en el practicant. A mes aquest tractament humoral porta el “bon humor”.
Aquest tractament global de base, es pot igualment incorporar aplicacions especifiques aplicades a la estètica, prevencio-salut i terapèutica.
Utilitza maniobres en espiral, precises, rítmiques, respectant la filosofia dels trajectes del sistema limfàtic. La pressió es adequada al retorn venós i s’ha d’adaptar a la situació de cada persona.

Sol pot ser practicat de una forma rigorosa, desprès de la formació de base, les especialitzacions estètica i prevencio-salut seran escollides en funció de les qualitats i interessos de cadascú. Potser de interès per les esteticistes, massatgistes, professores de gimnasia, psicòlegs relaxolecs, parteres, però també per mares de família i per tota persona que li interessi un tractament natural i familiar.